Einde van mijn beroepsloopbaan. Waarop letten en hoe anticiperen?

Anno 2022 bedraagt een volledige beroepsloopbaan 42 jaar. Tijdens deze periode kan de belastingplichtige naast zijn wettelijk pensioen een kapitaal opgebouwd hebben via het VAPZ, een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (de zogenaamde 2de pensioenpijler), via het pensioensparen of een individuele levensverzekering (de zogenaamde 3de pensioenpijler) of nog via een winstgevende onderneming, …

Als de belastingplichtige zijn beroepscarrière met schoonheid wil eindigen zonder de bittere pil van de fiscale administratie te moeten slikken, kan hij beter enkele voorzorgsmaatregelen nemen. Tijdens het seminarie wordt zowel de situatie van een werknemers als ondernemers onder de loep genomen. 

Belastingplichtigen die na hun beroepsloopbaan als gepensioneerde toch nog een centje willen bijverdienen hebben de keuze tussen het “gewoon” belast bijverdienen, het “beperkt” belast bijverdienen via de deeleconomie of het verenigingswerk (dit laatste kent vanaf 2022 een heel nieuwe regeling) en het “onbelast” bijverdienen via flexi-jobs.

Tijdens dit seminarie komen verschillende gevallen aan bod waarbij u rekening moet houden bij het einde van de loopbaan: 

 • Stopzettingsmeerwaarden; 
 • Het aspect van de groepsverzekering; 
 • Opname van de tegoeden uit het pensioensparen voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd; 
 • Afkopen van de studiejaren; 
 • De rekening-courant aanzuiveren; 
 • Bijklussen na de wettelijke pensioenleeftijd. 
   
Gecertificeerd belastingadviseur, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 17/11/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 17/11/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 21/11/2022 - vr 20/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib