Expertclass - Hervorming Belgisch holdingstelsel voor gevorderden - E-SEMINARIE

België is internationaal bekend als een land waar de holding een interessant middel kan zijn om vennootschapsstructuren fiscaal te optimaliseren. Dit al zeker met het oog op de mogelijke daling van het RV-tarief naar 15 %.

Voor het Zomerreces werd beslist het Belgisch holdingstelsel mee op te nemen in de Zomerwetgeving. Zo wordt met ingang van 1 januari 2018 het dividendverkeer van de dochtervennootschap naar de holding niet langer fiscaal belemmerd. De Wet van 25 december 2017 verhoogt namelijk het DBI-tarief van 95 % naar 100%. Zodoende kan de holding de ontvangen gelden ten volle aanwenden voor nieuwe investeringen, financieringen, …  Hoewel de maatregelen van het Zomerakkoord worden omschreven als een versterking van het Belgisch holdingregime, lijken deze toch minder positief te zijn dan op het eerste zicht gedacht. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe manier van aanrekening bij kapitaalvermindering en de beperking van overgedragen DBI-aftrek bij reorganisaties.

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de fiscale voordelen verbonden aan het werken met een holding. Maar aan het werken met een holding zijn ook een aantal praktische problemen verbonden waarmee zelfs een doorgewinterde fiscalist niet altijd raad weet. De volgende vragen kunnen zich stellen:

 • De holding als btw-belastingplichtige?
 • De mogelijkheid tot oprichting van een btw-eenheid?
 • Kan een holding een KMO-vennootschap zijn?
 • Komt een holding in aanmerking voor de tax shelter voor startende ondernemingen en voor groeibedrijven?
 • De problematiek rond de uitkering van een dividend (algemeen naar 15 % RV-tarief ?);
 • de bezoldigingstheorie;
 • de fiscale mogelijkheden van de holding;
 • de holding vs. de interne meerwaarden;
 • de schenking van een holdingvennootschap;
 • de problematiek rond de aanvullende pensioenen.

In dit seminarie worden deze thema’s gedetailleerd behandeld vanuit twee verschillende invalshoeken. Zo zullen mogelijke inzichten gegroeid vanuit de dagelijkse praktijk kritisch worden getoetst aan de wetgeving en de standpunten van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Belastingzaken (rulingdienst) ter zake.

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij over een basiskennis beschikt van het vennootschapsrecht en het fiscaal recht. Tijdens het seminarie worden de probleemstellingen rond de holding gedetailleerd behandeld. De uiteenzetting heeft een gespecialiseerd en praktijkgericht karakter en een zekere voorkennis van de thematiek van de holding is dan ook vereist.

 

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 150,00

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 11/06/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib