Expertclass - Patrimoniumvennootschap voor gevorderden - E-SEMINARIE

Een belegger in onroerend goed kan zijn onroerend vermogen beheren in persoonlijke naam, of hij kan het onroerend goed onderbrengen in een patrimoniumvennootschap zodat deze vennootschap het beheer waarneemt. 

In deze sessie wordt eerst stilgestaan bij het nut en de werking van een patrimoniumvennootschap. Onderzocht wordt welke vennootschapsvorm het meest aangewezen is. Daarbij wordt rekening gehouden met de nieuwe aspecten van het WVV.

Vervolgens wordt een vergelijking gemaakt tussen het fiscaal regime van de opbrengsten van het onroerend goed in de personen- en de vennootschapsbelasting. Hierbij worden ook de mogelijke gevolgen van het belasten van privé-verhuringen, zoals voorgesteld door de Hoge Raad voor Financiën mee opgenomen om het belang van een patrimoniumvennootschap te behandelen.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende thema’s aan bod:

 • het begrip en de motieven voor de oprichting van een patrimoniumvennootschap;
 • een uiteenzetting hoe met een patrimoniumvennootschap het onroerend bezit sneller kan aangroeien dan in privé handen;
 • hoe kan men op een eenvoudige en fiscaal vriendelijke wijze middelen onttrekken aan een patrimoniumvennootschap;
 • welke zijn de aangewezen vennootschapsvormen; 
 • de invloed van de antimisbruikbepaling;
 • een vergelijking van de periodieke inkomsten van een onroerend goed in de personenbelasting versus de vennootschapsbelasting;
 • casus en praktische voorbeelden.

Doelstelling van het seminarie is de deelnemers nieuwe horizonten en invalshoeken te laten ontdekken die ze achteraf in hun praktijk kunnen gebruiken.

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 18/06/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB