Fiscale controles inkomstenbelastingen en btw: valkuilen en enkele hete hangijzers - E-SEMINARIE

Enkele hete hangijzers inzake onderzoeksbevoegdheden in inkomstenbelastingen en btw

Fiscale visitaties en boekenonderzoeken ter plaatse en sinds de wet van 27 juni 2021 nu ook op afstand, kopiename van digitale bestanden, vertrouwelijkheid van briefwisseling met diverse vrije beroepers, bevraging en verhoor van personeel, bescherming van de fundamentele rechten van belastingplichtigen, nationale en internationale gegevensuitwisseling, oprichting van databanken, gezamenlijke controles met sociale inspectie... 

Al deze vraagstukken zijn in voortdurende evolutie en zorgen voor veel controverse in de praktijk:

 • Hoe ver gaat de medewerkingsplicht van de belastingplichtige?
 • Zijn de bevoegdheden van de fiscus werkelijk haast ongelimiteerd?
 • Welke zijn de beschermingsmechanismen?
 • Hoe vrijwaar ik mijn rechten?
 • Mag ik de ambtenaren filmen?
 • Wat houdt het nieuwe (digitale) boekenonderzoek op afstand precies in?

Daar waar de administratie niet alleen de oude, vaak onduidelijke, maar ook nieuwe soms even onduidelijke wetteksten geregeld heel ver probeert te rekken, zijn er ook belastingplichtigen die elke, zelfs legitieme, controle structureel tegenwerken. Fouten zijn dan langs beide kanten snel gemaakt.

Wie niet voorbereid is, riskeert verloren te lopen in het bos der regel(tjes) en zal later, zelfs als zijn/haar rechten geschonden zijn, vaak op allerlei verzachtings- en rechtvaardigingsdoctrines (zoals de Antigoon-leer) botsen. Daarom is het essentieel om minstens op een aantal van voornoemde vragen een antwoord te hebben en om te weten hoe met bepaalde problemen om te gaan die zich in de praktijk kunnen stellen. Hieraan zal ons seminarie gewijd zijn, want voorkomen is ook hier beter dan genezen.

 

 

Advocaat-vennoot Eubelius Brussel
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 16/05/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 18/05/2022 - za 18/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib