Fiscale revival van de “Inkoop eigen aandelen” door het nieuwe WVV - E-SEMINARIE

Eind vorige eeuw zette de fiscus de strijd in tegen het zogenaamde massale misbruik van het systeem inzake inkoop eigen aandelen. In die tijd was de RV op een inkoopbonus immers nog gelijk aan 0%. Finaal was de rechtspraak het daar echter niet altijd zo mee eens, maar het kwaad was geschied. De techniek verdween voor enkele decennia in de koelkast en werd nog zelden bovengehaald. Door het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen, afgekort WVV, lijkt er terug enige interesse te ontstaan. De mogelijkheden zijn immers een pak ruimer geworden, de fiscale behandeling is niet eenvoudig maar zorgt voor enige rechtlijnigheid. In die mate dat hardnekkige familievetes waarbij een mogelijkheid wordt gezocht om vb. de derde zuster finaal volledig ‘uit te kunnen kopen’ met de nieuwe inkoopmogelijkheden een antwoord lijkt te vinden.

Een inkoop lijkt in beginsel heel eenvoudig: een aandeelhouder (in de huidige samenleving vaak een management-holdingvennootschap) laat zijn aandelen inkopen door de (dochter-)vennootschap. De handeling op zich brengt, hoe eigenaardig ook, normaliter geen belastbaar feit met zich mee. De belastbaarheid ontstaat slechts wanneer één van vier verschillende situaties zich voordoet. Anders gezegd is het perfect mogelijk om financiële middelen te transfereren zonder in beginsel enige fiscale consequentie. Om dit mogelijk te maken moeten echter een aantal regels worden gevolgd. 

Tijdens dit seminarie bekijken we vanuit een fiscaal/boekhoudkundig oogpunt het volledig stappenplan van een inkoop van eigen aandelen, waarbij aandachtspunten en optimalisaties met een praktische achtergrond worden geanalyseerd. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheid om nu ook meer dan 20 % onmiddellijk in te kopen, bespreken we de mogelijkheid om de fiscale druk zo laag mogelijk te houden, kijken we onder meer wat de mogelijkheden zijn wanneer er heel wat vrijgestelde reserves aanwezig zijn bij de inkomende vennootschap enz..
 

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
wo 3/03/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 5/03/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib