Haal nog meer uit uw managementvennootschap - E-SEMINARIE

De fiscale aftrek van managementvergoedingen is al jaren een doorn in het oog van de fiscus, omdat zij dit veelal kaderen in een strijd tegen de vervennootschappelijking, zijnde dus de trend waarbij een beroepsactiviteit bij voorkeur via een vennootschap wordt verricht eerder dan in persoonlijke naam en dit voornamelijk ingevolge fiscale redenen. Alvast, dat is het standpunt van de fiscus, die dan ook al vele jaren met alle mogelijke middelen deze structuren aanvecht,  wat dan ook zorgt dan voor de veelvuldige discussies.

Zo wil de belastingplichtige de betaalde vergoedingen aftrekken, terwijl de fiscale administratie de aftrek in de meeste gevallen wenst te verwerpen, verwijzend naar fictieve of overdreven vergoedingen samen met de vraagstelling naar het leveren van werkelijke prestaties. 

De aftrekbaarheid van managementvergoedingen ligt gevoelig bij de fiscale administratie. Het is dus van groot belang een goed dossier met de nodige bewijsstukken om de prestaties te onderbouwen, voor te leggen. Hierbij komen enkele vennootschapsrechtelijke aspecten bij de opmaak van een managementovereenkomst aan bod. 

Ook wordt nagegaan welke clausules een managementovereenkomst in het kader van de Wet van 4 april 2019 (de nieuwe B2B-wet) moet bevatten, denk aan de regels inzake confidentialiteit, niet-concurrentiebeding, aansprakelijkheden, onrechtmatige bedingen, …

Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de fiscale gevolgen. Zijn managementvergoedingen steeds aftrekbaar in het licht van art. 49 WIB en moeten daar altijd werkelijke prestaties tegenover staan? Speelt het maatschappelijk doel van de vennootschap een rol bij de aftrekbaarheid van de kosten? Heeft de fiscale administratie het recht de hoogte van de managementvergoedingen in vraag te stellen? Moet er een verhouding bestaan tussen de ontvangen managementvergoeding in de vennootschap versus de vergoeding van de bedrijfsleider? Over welke aanvalroutes beschikt de fiscus om de managementvergoeding te verwerpen? Kan bij onvoldoende bewijs de managementvergoeding geherkwalificeerd worden als een abnormaal of goedgunstig voordeel? Zijn managementvergoedingen onderworpen aan btw? 

Verder wordt natuurlijk ingegaan op een aantal mogelijke optimalisaties van de werking via een vennootschapsstructuur. Waarom is het bijvoorbeeld op vandaag nuttiger om via de vennootschap te gaan beleggen eerder dan uit te keren en persoonlijk een vermogen op te bouwen? 

Tijdens dit seminarie wordt aan de hand van recente rechtspraak en beslissingen een overzicht gegeven van de huidige visie van de fiscus op de managementvergoedingen. Hierbij worden bruikbare tips en advies gegeven. 

Senior Advisor Legal
Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 10/02/2022 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 14/02/2022 - do 14/02/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib