Het begrip kapitaal na de invoering van het WVV - E-SEMINARIE

Op 1 mei 2019 is het nieuwe WVV in werking getreden. Voor reeds bestaande vennootschappen en verenigingen zijn de nieuwe dwingende regels van kracht geworden op 1 januari 2020. De meest opvallende nieuwigheid in het WVV is de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV. De Wet van 17 maart 2019, BS 10 mei 2019, heeft de federale fiscale bepalingen aangepast aan dit nieuwe WVV.

In dit seminarie worden de gevolgen besproken van de afschaffing van het kapitaalbegrip in het vennootschapsrecht. Daarnaast komen ook de fiscaalrechtelijke gevolgen voor kapitaalloze vennootschappen aan bod. Het nieuwe fiscale kapitaalbegrip staat daarbij centraal. Er wordt daarbij gefocust op het kapitaal, het gestort kapitaal, de kapitaalvermindering en de VVPRbis-regeling. Ook de verwerving van eigen aandelen binnen het nieuwe WVV komt aan bod. De aanpassingen aan het vennootschapsrecht m.b.t. de verkrijging van eigen aandelen noopten immers tot een grondige hertekening van de fiscaalrechtelijke behandeling van deze transactie.

Daarenboven kunnen sinds 2018 fiscale kapitaalverminderingen gedeeltelijk belastbaar zijn doordat ze voortaan deels aangerekend moeten worden bepaalde reserves. De wettelijke reserve blijft daarbij buiten beschouwing. Maar dat begrip is intussen geschrapt uit het vennootschapsrecht (toch voor de BV(BA) en de CV(BA). Is die fiscale bepaling bijgevolg inhoudsloos geworden? Heeft de invoering van het WVV daardoor onvermoede fiscale gevolgen? 

Ook de problematiek inzake de aftrek van kosten die verband houden met de financiering van een kapitaalvermindering komt in dit seminarie aan bod. Aandacht wordt daarbij besteed aan de recente visie van het Hof van Cassatie.
 

Partner Verbanck, Plas & Partners, Docent KU Leuven (onderzoeksgroep accounting en tax), Gastdocent FHS
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
wo 25/11/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 27/11/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib