Lijfrente gevestigd bij de eigen vennootschap - E-SEMINARIE

Door het vestigen van een lijfrente genereert men een levenslang inkomen. Een lijfrente kan gevestigd worden bij een levensverzekeraar, bijvoorbeeld als alternatief voor een eenmalig pensioenkapitaal uit de pensioenregeling. Een particulier kan zijn huis verkopen op lijfrente. Hierbij krijgt de lijfrentegenieter een levenslange inkomenszekerheid.

Maar een lijfrente kan ook gevestigd worden bij de eigen vennootschap, bijvoorbeeld door het prijsgeven van een rekening-courant-vordering. In de plaats van een interest-inkomen ontvangt men dan lijfrente-uitkeringen van de eigen vennootschap. Tijdens het seminarie zal vooral gefocust worden op deze laatste situatie, waarbij de lijfrente een financieringsinstrument is voor de (eigen) vennootschap. 

Er wordt ook overlopen welk types van lijfrente er kunnen gevestigd worden: overdraagbare lijfrenten, uitgesteld ingaande lijfrenten, geïndexeerde lijfrenten, variabele lijfrenten, tijdelijke lijfrenten, …   Verder wordt er ook ingegaan op de keuze van de onderliggende berekeningsparameters, waaronder de intrestvoet en de inflatieverwachting.  

Zowel de lijfrente in de personenbelasting (oogpunt van de lijfrentegenieter), in de vennootschapsbelasting (oogpunt van de lijfrenteplichtige) en inzake erfbelasting (oogpunt van de nabestaanden) worden toegelicht.  Hierbij wordt ook ingegaan op enkele rulings , op recente rechtspraak (Rb. Antwerpen 17 maart 2017, Grondwettelijk Hof 7 mei 2020) en op recente wetswijzigingen (interest op rekening-courant) die de toepassingsmogelijkheden van het lijfrenteconcept illustreren.

De deelnemers zullen na het seminarie in staat zijn om te oordelen in welke gevallen het vestigen van een lijfrente bij de eigen vennootschap gepast is, en welk type van lijfrente het meest geschikt is. 

CEO Vereycken & Vereycken
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 23/11/2020 | 13:30 - 17:00
wo 25/11/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib