Maatschap, stichting en trust

Ouders en grootouders zijn tijdens hun leven meestal wel bereid om een deel van hun vermogen over te dragen aan de volgende generatie, mits ze daarover nog een zekere zeggenschap behouden. Ook de opbrengst van dat vermogen willen ze tijdens hun leven liefst geheel of gedeeltelijk behouden. Vaak is het ook de bedoeling dat de zeggenschap over het vermogen nog na het leven van de schenker op een welbepaalde manier georganiseerd blijft.

De maatschap lijkt hét instrument bij uitstek om afstand van vermogen en een georganiseerde zeggenschap met elkaar te verzoenen. Maar is dat ook zo? Hoe werkt een maatschap? Welke goederen kunnen in een maatschap worden ingebracht? Hoe beoordeelt de Vlaamse belastingdienst de maatschap? Wanneer is het nuttig om een maatschap onder de familieleden op te richten, ook zonder te willen schenken? Wat zijn de fiscale aspecten bij de inbreng en onttrekking van vastgoed? Is de toepassing van een maatschap anders voor een beleggingsportefeuille dan voor een familiebedrijf? Hoe de dubbele boekhouding  van de maatschap en de burgerrechtelijke afspraken over de opbrengsten op elkaar afstemmen?

Of is de oprichting van een Belgische private stichting aangewezen? Met de certificeringstechniek kan de ondernemer zijn overgedragen vermogen actief controleren en een buffer uitbouwen tegen mogelijke familiale stoorzenders, nu en op lange termijn. Hoe werkt een private stichting? Waarom zou je een stichting oprichten en geen aandeelhoudersovereenkomst opmaken? Wat is het verschil tussen de stichting als administratiekantoor en de stichting als doelvermogen? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? Welke en hoeveel belasting betaalt een stichting? Wat met wie nog een Nederlandse Stichting-Administratiekantoor boven zijn familiebedrijf heeft? Wat zijn de juridische en systemische aandachtspunten bij het uitwerken van de bestuursregeling? In het seminarie wordt ook aandacht besteed aan de fiscale aspecten verbonden aan buitenlandse stichtingen, zoals de Liechtensteinse stichting.

Is het nuttig een beroep te doen op de trust? De trust is een rechtsfiguur afkomstig uit het Angelsaksisch recht, die als dusdanig niet bestaat in ons Belgisch recht. Dit belet evenwel niet dat een in het buitenland opgerichte trust in ons land kan worden erkend. 

Onderwerpen die in dit seminarie al zeker aan bod zullen komen:

 • voordelen/nadelen van maatschap, stichting en trust;
 • de fiscale behandeling van maatschap, stichting en trust;
 • uitkeringen door stichtingen en trusts en de belastbaarheid in de erf- of schenkbelasting;
 • de inbreng van vastgoed in een maatschap, stichting en trust;
 • het certificeren van activa om het in een stichting onder te brengen;
 • do’s and don’ts bij het organiseren van het bestuur, dat uit familieleden én vertrouwenspersonen bestaat;
 • de systemische aandachtspunten bij het gebruiken van controlestructuren in het kader van vermogensplanning.
Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 11/05/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 11/05/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 15/05/2023 - wo 15/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib