Materiële vergissing en ambtshalve ontheffing: het ultieme redmiddel?

Door het steeds aantal groter wordende aantal aftrekposten in de fiscale aangifte, komt het steeds vaker voor dat belastingplichtigen fiscale voordelen mislopen. Indien de belastingplichtige vervolgens vergeet om bezwaar in te dienen, kan het verzoek tot ambtshalve ontheffing soelaas bieden. Het beperkte toepassingsgebied van de procedure tot ambtshalve ontheffing zoals voorzien in het WIB92, leidt in de praktijk tot interpretatieproblemen wanneer deze wordt ingeroepen op grond van een “materiële vergissing”. 

Om een éénvormige toepassing van het begrip ‘materiële vergissing’ te garanderen, heeft de fiscale Administratie medio 2014 een circulaire gepubliceerd waarin zij een praktische verduidelijking weergeeft over de toepassing van dit begrip. 

Een ambtshalve ontheffing is slechts mogelijk in drie gevallen, nl. 

 1. Overbelastingen die voortvloeien uit een ‘materiële vergissing’ of ‘dubbele belasting’  of “nieuwe bescheiden of feiten”, 
 2. Overschot van de belastingkredieten, de voorheffingen en de voorafbetalingen, 
 3. Welbepaalde verminderingen die niet zijn vermeld in het aangifteformulier of bezwaarschrift. 

Via de fiscale vereenvoudigingswet van 21 december 2013 heeft de wetgever het derde toepassingsgebied van de ambtshalve ontheffing grondig uitgebreid. 

De huidige legislatuur staat niet gekend omwille van haar stabiele fiscale wetgeving en administratieve interpretatie.  Doorheen de jaren hebben er meerdere wetswijzigingen plaatsgevonden die de toepassingsvoorwaarden van fiscale voordelen om de haverklap wijzigen, waardoor het niet zo abnormaal is dat er soms vergissingen worden gemaakt. De ambtshalve ontheffing biedt hierbij soelaas om de vergissing recht te zetten.

De Fiscale Hogeschool vindt het de hoogste tijd dat er updateseminarie wordt ingericht waarbij u aan de hand van actuele cases uit de rechtspraak/rechtsleer een overzicht krijgt van de regeling. 

Volgende vragen krijgen ondermeer een antwoord tijdens het causerie: 

 • Wie kan of moet beroep doen op  de procedure tot “ambtshalve ontheffing”? 
 • Welke termijn dient hiervoor te worden gerespecteerd? 
 • In welke gevallen kan de belastingplichtige zich beroepen op een “materiële vergissing”? 
 • Speelt het een rol wie de dwaling heeft begaan? 
 • Wat is het onderscheid tussen een materiële vergissing en een vergissing in rechte
 • Kan een vergetelheid of onwetendheid aanleiding geven tot een materiële vergissing? 

Een soortgelijke  procedure van ambtshalve ontheffing is eveneens gekend in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Ook het Vlaams Parlement heeft niet stil gezeten en op 30 december 2022 werd het Decreet van 9 december 2022 gepubliceerd tot wijziging van de VCF. Een wijziging betreft juist deze procedure van ambtshalve ontheffing. In dit causerie worden de Vlaamse toepassingsvoorwaarden van de ambtshalve ontheffing onder de loep genomen en in het bijzonder stil gestaan bij de overmatige belastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen.

Een niet te missen seminarie!
 

Rechter in de rechtbank eerste aanleg te Antwerpen, Prof. FHS
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 4/05/2023 | 10:00 - 12:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 4/05/2023 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 8/05/2023 | 00:00 - do 2/01/2031 | 00:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib