Mijn rechten als aandeelhouder onder het nieuwe WVV - E-SEMINARIE

Aandeelhouderschap van een vennootschap ontstaat door verkrijging van één of meer aandelen. Aan het aandeelhouderschap zijn zowel rechten als plichten verbonden. Via de Wet van 23 maart 2019 werd het vennootschapsrecht grondig hervormd. Tijdens dit seminarie, waar de rechten van de aandeelhouder centraal staan, wordt de impact van deze hervorming op het aandeelhouderschap grondig onder de loep genomen. 

De Wet van 28 april 2020 bevat naast een aantal aanpassingen aan het WVV ook de implementatie van de Tweede Aandeelhoudersrichtlijn (2017/828). De betrokkenheid van de aandeelhouders, volmachtsadviseurs, het remuneratiebeleid, het remuneratieverslag en de procedure voor related party transactions komen in deze wet aan bod. 

Afhankelijk van het type vennootschap, geniet de aandeelhouder een beperkte aansprakelijkheid waardoor het verlies beperkt is tot de inbreng. Kan de aandeelhouder nog een stap verder gaan en zijn inbreng vrijwaren, waardoor zijn participatie in de vennootschap zonder risico verloopt? Het nieuwe WVV maakt dit in de toekomst mogelijk door het uitsluitingsverbod van het verlies in het Leonijns beding te schrappen. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om riscovrij te participeren in een vennootschap. In het seminarie gaat mr. Mulliez na welke interessante mogelijkheden dit biedt naar de toekomst toe. 

Stel, u bent minderheidsaandeelhouder in een (niet-beursgenoteerde) vennootschap. Met slechts een fractie van de aandelen, heeft u weinig of niets in de pap te brokken en ondergaat u gewoon de beslissingen van de meerderheidsaandeelhouders. Begrijpelijk dat u op een gegeven moment uw participatie van de hand wil doen. Maar de meerderheidsaandeelhouders hebben geen zin om geld op tafel te leggen voor aandelen die hen amper toegevoegde waarde bieden. En derden voelen zich niet geroepen om uw minderheidspakket over te nemen. Vraag is wat u op dat moment kan ondernemen. In dit seminarie worden de verschillende exit-strategieën waarover een minderheidsaandeelhouder beschikt besproken. 

Wanneer een vennootschap meerdere aandeelhouders telt, gebeurt het niet zelden dat tussen deze aandeelhouders essentiële afspraken (o.m. met betrekking tot het stemgedrag en de overdracht van aandelen) worden gemaakt. Geschillen dienen te worden voorkomen en de belangen van de minderheidsaandeelhouders mogen niet uit het oog worden verloren. Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst is evenwel vak- en maatwerk. Een goede kennis van de vennoot-schapsrechtelijke principes die deze materie beheersen, is daarbij onontbeerlijk. Vaste modellen zijn er niet en modelovereenkomsten dienen in elk geval te worden getoetst en aangepast aan de specifieke noden van de vennootschap en aandeelhouders in kwestie. Graag zetten wij u hierbij op weg. Centrale vragen hierbij: 

 • Welke afspraken worden best vastgelegd en hoe wordt dit het best aangepakt? 
 • In hoeverre zijn dergelijke overeenkomsten geldig en tegenstelbaar aan derden? 
 • In welke mate zijn deze overeenkomsten afdwingbaar? 
 • Welke vormvereisten dienen te worden nageleefd? 

Tot slot wordt aan de hand van een overzichtelijk schema volgende verschillen tussen resterende vennootschapsvormen, na hervorming van het WVV, gedetailleerd besproken: 

 • een dividend;
 • informatie;
 • vraagrecht;
 • stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders;
 • inschrijvingsrecht;
 • invloed op het beleid;
 • volledige controle;
 • ...
   
Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 30/09/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 4/10/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

bib