Rest in peace “duolegaat” en maak plaats voor het vriendenlegaat: stand van zaken - E-SEMINARIE

Op 7 april 2021 verscheen het decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in het Belgisch Staatsblad.  Met dit decreet verdwijnt de fiscaalvriendelijke rechtsfiguur van het duolegaat definitief uit het Vlaamse landschap en maakt het plaats voor de “vriendenerfenis”. 

Via het duolegaat werd niet enkel het verschuldigd erfrecht omlaag gehaald, maar werd er ook daadwerkelijk de kans gegeven een goed doel te steunen. Nu er een einde komt aan deze regeling ontstond de vrees dat goede doelen heel wat inkomsten zouden mislopen. Daarom heeft de wetgever met ingang van 1 juli 2021 het tarief voor giften aan goede doelen, zowel voor schenkingen als legaten, verlaagd naar 0%.  In het seminarie wordt nagegaan of de tariefverlaging ook geldt voor de private stichtingen

Wat zijn na 1 juli 2021 de alternatieven om het duo-legaat fiscaalvriendelijk op te vangen?

Als gevolg van de hervorming van de Vlaamse erf- en schenkbelasting wordt vanaf juli 2021 de vriendenerfenis ingevoerd. Hierdoor krijgen burgers de kans om tegen gunsttarief een deel van hun erfenis na te laten aan één of meerdere goede vrienden of familieleden in de zijlijn. 

Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op de toepassingsmodaliteiten van de vriendenerfenis. Hierbij worden o.a. volgende vragen beantwoord: 

 • Hoeveel bedraagt het tarief van de erfbelasting? 
 • Wanneer is het gunsttarief van toepassing? 
 • Hoe wordt de vermindering berekend? Wat is het maximum bedrag? 
 • Hoe wordt de vermindering toebedeeld als er meerdere vrienden aangeduid zijn? 
 • Hoe controleert de fiscus dit? Wat als de aangeduide vrienden meer dan 15 000 euro krijgen? 
 • Hoe kan de vriendenerfenis gebruikt worden in het kader van een successieplanning?

Het belang van een goede redactie van een testament is een must. Volgende items komen dan ook in het seminarie ook aan bod:

 • Het belang van het onderscheid tussen diverse soorten legaten en de impact ervan op de afwikkeling van een nalatenschap;
 • Belang van de juiste omschrijving in een testament;
 • Legaat met lasten en de afdwingbaarheid ervan;
 • Het legaat voor de partner: de ontneming of de versterking van het vruchtgebruik;
 • Het kinderloos vrijgezel testament;
 • Het straf- en keuzelegaat;
 • In welke situatie implementeer ik best het “ik-opa testament”, het “legaat de fideï-commis de residuo” en wat zijn hiervan de fiscale aspecten. 
   
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 22/11/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 24/11/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib