Studiedag registratiebelasting i.s.m. Wolters Kluwer

 

In samenwerking met Wolters Kluwer organiseert de Fiscale Hogeschool een studiedag waarin u de voornaamste nieuwigheden inzake registratie- en erfbelasting toegelicht krijgt. 

Tijdens deze halve dag 'registratiebelasting' worden 2 verschillende thema’s behandeld. Elke sessie of thema overloopt de meest actuele nieuwigheden en biedt oplossingen voor problemen uit de praktijk. Doel van dit seminarie is u op praktijkgerichte wijze een overzicht te geven van de nieuwigheden.

U kan inschrijven voor de volledige praktijkdag of halve dag (Registratiebelasting of Erfbelasting). De sessies duren telkens 1u45.

 

Thema's 'Studiedag registratiebelasting'

Nieuwe ontwikkelingen in het verkooprecht sensu stricto (spreker: Birgit Medaer)

Dit seminarie beperkt zich uitsluitend tot het verkooprecht en bijgevolg alle ontwikkelingen die daarop betrekking hebben. 

Betreffende het verkooprecht in het Vlaams Gewest, wordt in dit seminarie eerst en vooral stilgestaan bij het decreet van 9 december 2022 dat een aantal wijzigingen doorvoert aan het verlaagd verkooprecht voor wie zijn enige en eigen woning aankoopt

Betreffende dit verlaagd verkooprecht bij aankoop van de enige eigen woning gaan we ook dieper in op het recente Vlabel-standpunt 18044 van 30 januari 2023 en op twee recente Vlabel-rulings die handelen over fiscaal misbruik m.b.t. de regeling.  

Een ander vraagstuk betreft het verkooprecht van toepassing op online openbare verkopen. We bespreken in dit kader het standpunt 22009 van 9 januari 2023 waarin Vlabel zich uitspreekt over de vraag wanneer, in geval van verkoop via Biddit, de waarde van extra voordelen aan de heffingsgrondslag voor het verkooprecht moet worden toegevoegd.

Vervolgens gaan we dieper in op een recente ordonnantie waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van 1 april 2023 het abattement verhoogt dat kan worden genoten bij aankoop van een hoofdverblijfplaats en een aanvullend abattement invoert voor wie de aangekochte woning in voldoende mate energetisch renoveert. We onderzoeken of deze hervorming rekening houdt met recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (GwH 29 september 2022) en analyseren de recente circulaire 2023/C/52 van 8 mei 2023 betreffende dit onderwerp.

De hervorming in het Brussels Gewest vormt de aanleiding tot een vergelijking van de stelsels van het verkooprecht die van toepassing zijn in de drie gewesten: waar is kopen/verkopen van een (eigen) woning het goedkoopst? Onder welke voorwaarden? 

 

Standpunten en ontwikkelingen inzake registratiebelasting (spreker: Eric Spruyt)

Ook op het vlak van de registratiebelasting, is Vlabel dit jaar al bijzonder actief geweest.

Komt in dit seminarie o.a. aan bod: 

 • Beding en contract van aanwas (recente wijzigingen in Vlabel-standpunt en enkele interessante rulings);
 • Onttrekking van onroerend goed uit de vennootschap: 
  • Nieuwe Vlaamse wetgeving (wachtregeling-bis);
  • Wijzigingen in Vlabel-SP;
  • Wijzigingen in het Brussels Gewest;
 • Aankoop in onverdeeldheid tussen vennoot en vennootschap (GwH en Cass) … Kan het nu echt niet meer?
 • Verlenging van een tijdelijk gevestigd vruchtgebruik (geen verkooprecht, zegt Gent … maar quid in de praktijk?);
 • Topics inzake ruil;
 • Topics inzake verdeling en uitonverdeeldheidtreding;
 • Omtrent zakelijke subrogatie als algemeen beginsel (zie diverse gewijzigde Standpunten);
 • Enkele “wist-je-datjes” van diverse slag inzake registratiebelasting;

Ook bekijken we in het seminarie welke standpunten de voorbije periode decretaal verankerd werden. 

Na het volgen van dit seminarie bent u weer volledig op de hoogte van de standpunten van Vlabel inzake registratiebelasting.

Notaris CELIS & LIESSE
Erenotaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€210

Het seminarie duurt 3,45 uur. 

Prijs voor de volledige studiedag: 400 euro
Prijs per halve dag (Registratiebelasting of Erfbelasting): 210 euro

Abonnees op de jaarboeken van "F. Werdefroy, Registratierechten" en "J. Decuyper, J. Ruysseveldt, Successierechten" krijgen een aparte Kluwercode die bij inschrijving moet worden opgenomen in het vak "Extra informatie". U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 13/11/2023 | 14:00 - 17:45

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 13/11/2023 | 14:00 - 17:45

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/11/2023 - vr 15/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB