Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler - E-SEMINARIE

De afbrokkeling van de klassieke fiscale tegemoetkomingen voor het woonkrediet (cf. afschaffing van de woonbonus) en daarnaast ook de fiscale ontrading van vastgoedverwerving met privatieve bestemming via de vennootschap (zogeheten ‘vruchtgebruikconstructies’), wakkeren de zoektocht aan naar alternatieve financieringstechnieken voor vastgoedprojecten. 

Zo heeft de ‘vastgoeddimensie’ van de tweede pensioenpijler (groepsverzekering, IPT-verzekering, VAPZ) extra wind in de zeilen gekregen. Door de opname van een voorschot en/of door het pensioenkapitaal te laten dienen om een aflossingsvrije lening terug te betalen kan het pensioenplan al tijdens de actieve loopbaan van de aangeslotene aangesproken worden om er in een fiscaalvriendelijke omgeving vastgoedprojecten mee te financieren.

Deel 1: Inleiding

 • Beknopt overzicht van de ‘klassieke’ vastgoedfiscaliteit, waarmee de vastgoeddimensie van de tweede pensioenpijler innig verweven is.
 • Beknopt overzicht van de pensioenvehikels van de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen.

Deel 2: vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler: de bouwstenen

 • Voor welke vastgoedprojecten kan een tweedepijlerpensioen ingeschakeld worden?
 • Kan een tweedepijlerpensioen aangesproken worden voor vastgoed dat samen met de kinderen in vruchtgebruik / blote eigendom wordt aangekocht?
 • Hoe werkt de koppeling van een tweedepijlerpensioen aan een aflossingsvrije lening (‘bulletkrediet’)?
 • Intrestvrije en intrestkapitaliserende voorschotten komen meer en meer op: waarover gaat het?
 • Is een intrestkapitaliserend voorschot een vorm van verboden anatocisme? 
 • Wat is de impact van de nieuwe uitkeringsregels inzake tweedepijlerpensioenen op hun vastgoeddimensie?
 • Wat is de impact van de daling van de intrestvoeten op de vastgoeddimensie van de tweede pijler?
 • Wat gebeurt er als de verzekeraar failliet gaat?
 • Is vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler vooral een opportuniteit voor zelfstandige bedrijfsleiders of komen ook werknemers ervoor in aanmerking?

Deel 3: vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler: de toepassingen

 • Is vastgoedfinanciering via de tweede pijler vooral interessant voor een tweede woning of ook voor de gezinswoning of zelfs voor andere onroerende goederen dan een woning?
 • Quid bij herfinanciering van een vroegere lening?
 • Waarom is een voorschot het uitgelezen financieringsinstrument voor kleine verbouwingen?
 • Welke opportuniteiten biedt de tweede pijler bij pandwissel?
 • Kan een voorschot worden opgenomen ter delging van het saldo van een bestaande hypotheeklening? 

 •  
Juridisch adviseur en vennoot bij Vereycken & Vereycken Legal bv, medewerker Fiscoloog, auteur van diverse boeken en vaktijdschriftartikels, docent in de Leergang Pensioenrecht aan de KULeuven & ondervoorzitter van de Commissie voor aanvullende pensioenen
Prijs:
€ 275,00

Inclusief het boek "Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler" (twv 98 euro)

Het boek is niet inbegrepen in het abonnement. 

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
vr 13/11/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 16/11/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib