Verstrenging van het VVPRbis-stelsel vanaf 1 januari 2022 - E-SEMINARIE

Strengere regels vanaf 1 januari 2022!

Tijdens deze uiteenzetting wordt een stand van zaken gemaakt inzake het VVPRbis-regime en de aanpassingen die in werking zullen treden per 1 januari 2022. Zo wordt onder meer stilgestaan bij:

  • de voorwaarden inzake het niet-preferent karakter van de VVPRbis aandelen en de volstorting van de aandelen;
  • de voorwaarde inzake het ononderbroken volle eigenaar blijven van de VVPRbis-aandelen;
  • de berekening van de wachtperiode vanaf wanneer men een dividend aan verlaagde roerende voorheffing kan uitkeren;
  • de mogelijk tot vervroeging van de wachtperiode middels uitkering van een tussentijdse of interimdividenden;
  • de mogelijke gevallen van de toepassing van de algemene anti-misbruikbepaling (art. 344, §1 WIB 92) op het VVPRbis-regime.

Een niet te missen seminarie voor beroepsbeoefenaars!
 

Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 15/02/2022 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 17/02/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib