Verzekerings- en beleggingsproducten: actualiteit

Beleggingsverzekeringen genieten niet alleen van een gunstige roerende fiscaliteit, zij ontpoppen zich ook meer en meer als instrumenten om aan vermogensoverdracht en successieplanning te doen.

Dit seminarie zoomt in op al deze dimensies, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen.

Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn :

1. Algemene aspecten

 • Wat zijn de rechten van de partijen?
 • Wat zijn de verschillende levensverzekeringstakken?
 • Hoe wordt de verzekeringsklant beschermd bij onvermogen van de verzekeraar?
 • Hoe zit het met de roerende voorheffing?
 • Hoe zit het met de successierechten?

2. Patrimoniumoverdracht via een beleggingsverzekering: de begunstigingsclausule

 • Valt een overlijdenskapitaal in de nalatenschap van de verzekeringnemer?
 • Wat is het verschil tussen een generieke en nominatieve begunstigingsclausule?
 • Wat zijn de gevolgen als de begunstigde het voordeel van de verzekering uitdrukkelijk aanvaardt?
 • Kan men via een levensverzekering de reservataire erfgenamen onterven?
 • Kan een gehuwde persoon zonder instemming van zijn echtgenoot een derde aanduiden als begunstigde?
 • Wat zijn de 10 geboden voor een goede begunstigingsclausule?

3. Successieplanning 

 • Hoe een beding van conventionele terugkeer en een last van lijfrente bij een schenking kanaliseren via een levensverzekering?
 • Kan een levensverzekering geschonken worden?
 • Hoe aan uitgestelde vermogensoverdracht aan de volgende generatie doen via een levensverzekering?
 • Biedt de aanwezigheid van twee verzekeringnemers opportuniteiten op het vlak van de successierechten?
 • Hoe is de kwestie geregeld in de drie Gewesten? Wat zegt Vlabel?
 • Wat houdt de aftrekregeling precies in?
 • En wat wordt bedoeld met de wait & see-regeling?
 • Is er erfbelasting verschuldigd bij afkoop door de langstlevende verzekeringnemer wanneer de levensverzekering de kenmerken vertoont van een evenwichtig kanscontract, en dus een bezwarend karakter heeft, naar het beeld van aanwas- en tontinebedingen?
 • En wat met de hypothese waarin de langstlevende verzekeringnemer de levensverzekering op zijn naam heeft laten verder lopen en hij op zijn beurt komt te overlijden?
 • Heeft de Vlaamse regeling ook betrekking op levensverzekeringen die tot de tweede pensioenpijler behoren (groeps- en IPT-verzekeringen, VAPZ, enz.), en of er hierbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen een door de betrokken echtgenoot zelf gesloten pensioencontract en de door een derde gesloten pensioencontract?
   
Professor UGent, senior expert NN Insurance, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 8/12/2022 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 8/12/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 12/12/2022 - ma 31/03/2031 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib