Auto's anno 2023: overzicht van de btw-aspecten

Autovoertuigen zijn de dag van vandaag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het aandeel van de bedrijfswagens in de autoverkoop is de laatste jaren zodanig toegenomen, dat er momenteel bijna 700.000 bedrijfswagens rondrijden. 

Om de vergroening van de autofiscaliteit te versnellen, heeft de wetgever een akkoord bereikt om het bedrijfswagenpark te elektrificeren vanaf 2026. Via de wet van 25 november 2021 heeft zij een reeks nieuwe maatregelen gepubliceerd. Hieruit is al snel gebleken dat de elektrische bedrijfswagens het middelpunt van de strategie zal uitmaken. 

Tijdens dit seminarie krijgt u op praktische wijze een overzicht van de btw-aspecten. Daarbij komt niet enkel het recht op aftrek van de autokosten, de herzieningstermijn, de verkoop van voertuigen, …, aan bod maar wordt ook dieper ingegaan op de plaatsing/gebruik van laadstations voor elektrische wagens. Tevens wordt de margeregeling voor tweedehandswagens onder de loep genomen. 

Bij de aankoop van een nieuwe wagen is de btw sinds 1 januari 2013 beperkt aftrekbaar ten belope van maximaal 50%. In het geval de werknemer voor het gebruik van een bedrijfswagen geen eigen bijdrage levert, kan de werkgever het beroepsgebruik vaststellen aan de hand van 3 verschillende berekeningsmethodes, m.n. 

 • de methode werkelijk professioneel gebruik, 
 • de semi-forfaitaire methode, en,
 • de forfaitaire methode. 

Hoewel het recht op btw-aftrek onmiddellijk en voor het geheel kan worden uitgeoefend, betekent dit geenszins dat dit definitief verworven is. Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot een correctie, dewelke via een onttrekking of een herziening zal moeten gebeuren. Aan de hand van een aantal praktische cases worden deze correctiemechanismen verduidelijkt. 

Maar wat als autokosten moeten worden doorgefactureerd aan een derde? De doorrekening van autokosten is op btw-gebied allesbehalve makkelijk en transparant. Er steken talrijke addertjes onder het gras die aanleiding geven tot discussies. In dit seminarie wordt nagegaan wie de beperking dient toe te passen bij de doorrekening ervan?

Eind december 2021 publiceerde de fiscale administratie een circulaire waarin ze de btw-regels die van toepassing zijn op de levering en installatie van een laadstation, het opladen van een elektrisch voertuig en het recht op aftrek van de btw toelicht. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u een overzicht van deze nieuwe regeling.

De btw-regeling inzake de autokosten is een complexe materie. Gelet op de stijgende populariteit van de bedrijfswagen wordt tijdens dit seminarie op praktische wijze een volledig overzicht gegeven van de materie. Volgende thema’s komen o.a. aan bod: 

 • Het recht op aftrek inzake autokosten: 
  • Welke voertuigen zijn onderworpen aan de aftrek  van 50%? 
  • Zijn de bijkomende autokosten ook onderwerpen aan de aftrekbeperking? Bestaan hierop uitzonderingen? 
  • Doorrekenen van autokosten: hoe te benaderen?
  • Wat als er een vergoeding voor privégebruik wordt betaald? 
  • Hoe zit het met parkeerkosten, verhuring van auto’s, gemengd gebruikte autovoertuigen, carwash, …? 
 • Elektrische voertuigen en laadpalen: 
  • Hoe is het opladen van elektrische voertuigen btw-matig te bekijken?
  • Hoeveel btw is aftrekbaar m.b.t. de elektriciteit bij het opladen van elektrische voertuigen?
  • Hoeveel btw is aftrekbaar m.b.t. de installatie van laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen?
  • Wat is de aard van de handeling van een levering en plaatsing van een laadstation? 
  • Welk btw-tarief wordt gehanteerd op de levering met plaatsing van een laadstation? 
  • Is het verlaagd btw-tarief van 6% mogelijk? 
  • Wat als de leverancier van laadstations na het leveren en het plaatsen ook instaat voor het onderhoud? 
  • Is de aankoop-btw bij een installatie van een laadstation bij een onderneming aftrekbaar? 
  • Is de aankoop-btw bij een installatie van een laadstation bij een werknemer aftrekbaar?
  • Wat is de aard van de handeling bij het opladen van elektrische voertuigen via een laadstation? Kan er een onderscheid gemaakt worden tussen (semi-)publieke laadstations en laadstations die ter beschikking worden gesteld van werknemers? 
  • Welke verschillende oplossingen worden aangeboden door de eMP’s om de werknemer te vergoeden voor het opladen van elektriciteit via een laadstation bij de werknemer thuis? 
  • Wat zijn de btw-gevolgen in hoofde van de werknemer? 
  • Welk btw-tarief wordt gehanteerd op de levering van elektriciteit? 
  • Bestaat er een aftrekbeperking voor het verschaffen van elektriciteit via laadstations in hoofde van de onderneming? 
 • Verkoop van autovoertuigen (autohandel): 
  • Wat is de maatstaf van heffing bij de verkoop van een bedrijfswagen? 
  • Wat als u een bedrijfswagen koopt zonder btw? 
  • Wat met de verkoop van een nieuw vervoersmiddel door een gewone Belgische btw-plichtige aan een particulier in een andere EU-lidstaat? 
  • Moet er een herziening gebeuren? 
  • Is de btw op vervangwagens aftrekbaar? 
  • In welke gevallen moet er een register voor garagisten ingevuld worden? Hoe moet dit ingevuld worden? 
  • Voor welke voertuigen kan de margeregeling gebruikt worden? Wat houdt de regeling in? Welke verplichtingen moet de genieter van de regeling over de winstmarge naleven? Zijn hier sancties aan verbonden? Wat als de margeregeling ten onrechte werd toegepast? Hoe kunnen fouten rechtgezet worden? Welke sancties zijn verbonden aan niet-naleving van de formaliteiten? Hoe gebeurt de verwerking in de btw-aangifte?
  • Wat bij terugname van verkochte voertuigen? 
 • Herzieningstermijn
  • Hoeveel bedraagt de herzieningstermijn?
  • Is er een herziening nodig als er een vergoeding voor privégebruik wordt betaald? 
  • Wanneer moet er een btw-herziening gebeuren? 
  • Hoe wordt de herziening berekend? 

Het spreekt vanzelf dat dit een onmisbaar seminarie is voor eenieder die met autofiscaliteit in aanraking komt. De verschillende onderwerpen zullen met tal van uitgewerkte voorbeelden geïllustreerd worden.

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 28/09/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 28/09/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 2/10/2023 - wo 2/10/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB