E-commerce: valkuilen en praktische voorbeelden van de nieuwe regeling - E-SEMINARIE

Op 1 juli 2021 zijn de nieuwe btw-regels voor e-commerce in werking getreden. Deze regels betreffen de OSS-regeling voor alle B2C-diensten en intracommunautaire afstandsverkopen aan afnemers zonder btw-nummer, de IOSS-regeling voor het invoeren van goederen met een waarde tot € 150 en de invoering van een commissionairsfictie voor elektronische platformen. Een KB van 29 juni 2021 heeft de diverse btw-KB's aan de nieuwe regels aangepast. En hoewel de Administratie de nieuwe regelgeving heeft verduidelijkt onder de vorm van een uitgebreide circulaire en zij een gedoogperiode heeft toegepast wat de bestraffing van inbreuken tegen de recente regels betreft, blijft de nieuwe regelgeving voor tal van onduidelijkheden zorgen.

Het causerie start weliswaar theoretisch met het overlopen van de nieuwe regelgeving maar gaat al snel over tot haar uiteindelijke doel, namelijk de deelnemer aan de hand van praktische voorbeelden duidelijk maken waar zich de valkuilen van de nieuwe regeling bevinden en hoe deze kunnen ontlopen worden.

De nieuwe regels worden geïllustreerd met tal van voorbeelden die recht uit de fiscale praktijk zijn geplukt. Tevens worden schema's aangeboden die het mogelijk maken de nieuwe regelgeving nauwgezet op te volgen. Aan de deelnemers wordt tevens de kans geboden om actief aan het seminarie te participeren.

En alhoewel de invalshoek van dit seminarie dus uitermate praktijkgericht is, wordt er ook ingegaan op een aantal vragen die zich in de praktijk gesteld hebben en die ondertussen verduidelijkt zijn door de minister van Financiën. Bijvoorbeeld over de vraag hoe de drempel van € 10.000 (inzake de omschrijving van wat onder een micro-onderneming moet worden verstaan) precies moet beoordeeld worden.

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 17/03/2022 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 21/03/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib