Prijzen

Deelnameprijs: € 1.000

De Fiscale Hogeschool is door de Vlaamse overheid erkend als opleidingsverstrekker onder de pijler “oplei­ding” (erkenningsnummer: DV.O104881). De verstrekte opleidingen komen bijgevolg in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille.

Financiële tussenkomsten

De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van