Practicum herzieningsregels en onttrekkingen voor medewerkers - E-SEMINARIE


De btw-aftrek voor een bedrijfsmiddel hangt af van de bestemming die dat bedrijfsmiddel krijgt. Als het gebruikt wordt voor een activiteit die recht geeft op 100% aftrek, mag de btw op de aankoop onmiddellijk volledig afgetrokken worden. Maar als de bestemming later gewijzigd wordt, moet de oorspronkelijk verrichte aftrek “herzien” worden. 

De btw-herzieningsregels werden onlangs ingrijpend hervormd. Aanleiding voor de hervorming vormde de optionele onroerende verhuur met btw, die met ingang van 1 januari 2019 in werking is getreden. In het verlengde van deze wetswijziging werd de herzieningstermijn voor gebouwen die met btw worden verhuurd verlengd naar 25 jaar. De modaliteiten van de nieuwe herzieningstermijn zijn opgenomen in het KB van 12 mei 2019 en werden via de circulaire 2019/C/134 van midden december 2019 verder toegelicht. Ook voor andere bedrijfsmiddelen zijn de herzieningsregels gewijzigd. De belangrijkste betreft het moment waarop de herzieningstermijn aanvangt. De nieuwe regels zijn uitermate complex. Vandaar dat er in dit seminarie voor gekozen werd de nieuwe regels uit te leggen aan de hand van tal van cijfervoorbeelden. Ook recente rechtspraak komt daarbij aan bod (o.a. Gent 2 april 2019).

Daarnaast besteedt het seminarie ook ruime aandacht aan btw-onttrekkingen. Deze kwamen recentelijk in het nieuws dankzij een maatregel die de overheid nam in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Zo werd er beslist dat de heffing van btw wordt prijsgegeven voor de onttrekkingen verricht door de belastingplichtigen die onder kosteloze titel goederen verstrekken aan bepaalde instellingen voor gezondheidszorg met het oog op het gebruik ervan in het kader van hun gewoonlijke activiteit. Het moment bij uitstek om de geldende wetgeving en administratieve standpunten inzake onttrekkingen nogmaals op te lijsten. Ook hier wordt de regelgeving uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden.
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 14/12/2020 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 16/12/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib