Vestiging van een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal: burgerrechtelijke aspecten - E-SEMINARIE

Dit seminarie maakt deel uit van het drieluik: 

Inschrijven op het drieluik kan tegen 400 euro.

 

Gezien constructies met zakelijke rechten meer en meer worden gebruikt (en door de belastingadministratie met argusogen worden bekeken), is een goede en geactualiseerde kennis van deze zakelijke rechten noodzakelijk.

Specifieke aanleiding van dit seminarie vormt de Wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) die alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden in een nieuw kleedje heeft gestoken. Op één uitzondering na, is Boek 3 in werking getreden op 1 september 2021.

In dit seminarie zal de spreker aandacht besteden aan de burgerrechtelijke aspecten van zowel het recht van vruchtgebruik, opgenomen onder Titel 6 van Boek 3, het recht van erfpacht, opgenomen onder Titel 7 van Boek 3 als het recht van opstal, opgenomen onder Titel 8 van Boek 3. Volgende topics komen aan bod:

 • Begripsomschrijving en essentiële kenmerken van erfpacht/opstal/vruchtgebruik; 
 • Wat zijn de contractuele mogelijkheden en beperkingen om de inhoud van een erfpachtrecht/opstalrecht/vruchtgebruik te boetseren naar eigen inzichten? 
 • Wat zijn de rechten en plichten van de partijen? 
 • Einde van een erfpacht/opstal/vruchtgebruik; 
 • Specifieke wijzen van verkrijging en tenietgaan; 
 • Natrekking en vergoeding; 
 • Onderscheid tussen hernieuwing en verlenging; 
 • Wijziging van de duurtijd van een erfpacht/opstal/vruchtgebruik; 
 • Wat is er gewijzigd in het vergoedingsregime van het recht van erfpacht? 
 • Onderhoudsherstellingen versus grove herstellingswerken;
 • Accessoir opstalrecht/eeuwigdurend opstalrecht.

 

 

Prof. Dr. Vincent Sagaert, Gewoone Hoogleraar KU Leuven & KULAK, Advocaat Eubelius Vastgoedrecht Balie Brussel
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 14/06/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 16/06/2022 - zo 16/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib