Getuigenissen

Kenneth Erneste

Kenneth Erneste

"De dagopleiding" aan de Fiscale Hogeschool geeft u de kans om de nationale en internationale fiscaliteit te leren kennen en begrijpen. 

In het eerste semester worden de basisvakken, zijnde personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw, op zo volledig mogelijke wijze gedoceerd. Ondanks dat de basisvakken zeer breed worden toegelicht, verliest men de praktisch relevante aandachtspunten niet uit het oog. Hierdoor beschikt u na het eerste semester reeds over zowel een brede als een relatief diepgaande kennis.

De topics in het tweede semester hebben een dubbele functie. Enerzijds worden bepaalde materie behandeld die in het eerste semester nog niet aan bod kwamen zoals registratierechten. Anderzijds zal uw kennis met betrekking tot de basisvakken verder uitgediept worden met het oog op een beter begrip van de recente ontwikkelingen binnen de fiscaliteit. Deze topics zijn dan ook van groot belang om een meerwaarde te kunnen bieden in de fiscale praktijk.

Mits goede afspraken met uw werkgever is het daarenboven mogelijk om de dagopleiding te combineren met een voltijdse tewerkstelling. Het betreft een vrij zware combinatie, doch zal u zeer snel over een theoretische en praktische bagage beschikken.

Ik raad ieder die in een carrière in de fiscaliteit wil uitbouwen aan om te kiezen voor de Fiscale Hogeschool. Zowel academisch als praktisch is dit uw beste optie.

Afgestudeerd aan de FHS in september 2020
Junior Associate Tuerlinckx Tax Lawyers
 

Christin Schedler

De dagopleiding aan de Fiscale Hogeschool vormde dankzij haar perfecte afweging tussen gedetailleerde, up-to-date theorie en de doorgedreven praktische benadering voor een onmisbare basis voor mijn dagdagelijkse job in de fiscaliteit." 

Afgestudeerd in 2019. 
KPMG, Junior Indirect Tax Advisor

Kevin De Schrijver

"Naast een sterke theoretische basis biedt de opleiding ook een dieper inzicht in de praktijk. Heel handig wanneer je pas begint te werken."

Danzij de opleiding van de Fiscale Hogeschool kan ik nu werken waar ik graag wou werken!

KPMG - Tax Adviser

Robbe Vandenplas

De dagopleiding Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk aan de FHS vormt de perfecte aanvulling op een bacheloropleiding Accountancy-Fiscaliteit en is van grote waarde in het werkveld. Alle docenten zijn stuk voor stuk specialist in hun vakgebeid en komen rechtstreeks uit de praktijk. Daardoor krijg je niet alleen een totaal, diepgaand beeld van de fiscaliteit, maar je leert de theorie ook omzetten in de praktijk. Na deze opleiding ben je in staat om fiscale vraagstukken structureel aan te pakken, je weet waar de oplossingen moeten worden gezocht en hoe dit toe te passen op specifieke casussen. 

Het diploma behalen is zeker geen 'walk in the park', maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen (zowel bachelor- als masterstudenten) met een passie voor fiscaliteit in staat is deze opleiding met succes te voltooien. 

Bieke Decrock

lk raad de Fiscale Hogeschool iedereen aan! De inzichten die je meekrijgt van docenten uit het werkveld, aangevuld met practica, leren je heel wat bij over allerlei aspecten binnen het domein. Voor de studenten die doorstromen uit de opleiding accountancy-fiscaliteit is het leren werken met een wetboek trouwens een belangrijke skill die je hier ontwikkelt. De tips en tricks die je word en bijgebracht, doen zin krijgen om er in de praktijk effectief aan te beginnen. Daarnaast zorgt de ondersteuning vanuit de Hogeschool ervoor dat het een aangename plaats is om les te volgen. 

Steven Demeulenaere

Steven Demeulenaere
Steven Demeulenaere

Na mijn studies rechtspraktijk en doorgedreven stage op een boekhoud- en belastingconsulentenkantoor werd mij al snel duidelijk dat de wereld van de fiscaliteit een zeer diverse en complexe wereld omvatte.
Het was dan ook duidelijk dat indien ik in deze unieke wereld enige vorm van betekenis wenste te spelen dat mijn huidige scholingsgraad onvoldoende zou blijken.

De vraag die je jezelf dan stelt is: ‘Wat moet ik dan bijstuderen en waar?

Het antwoord dat steeds terug kwam, wanneer ik met verschillende mensen uit de praktijk sprak, was de Fiscale Hogeschool. Deze naam werd steevast gevolgd door ‘niet evident maar een absolute meerwaarde’.

Achteraf gezien kan ik deze stelling enkel bevestigen. Ik ben gestart in september van 2014 aan het postgraduaat fiscaal recht en fiscale praktijk. Het niveau van kennis lag beduidend hoger dan in mijn voorgaande opleiding. Ik was dan misschien maar afkomstig van een hogeschool, toch heb ik menig van mijn collega-studenten en vrienden met universitaire vooropleiding zien worstelen. Doordat elk vak werd gedoceerd door verschillende personen, waarbij juridische kennis maar ook de toepassing ervan in de praktijk werd onderwezen, heeft elke voorgaande opleidingsgraad zijn eigen voordelen in deze richting. In tegenstelling tot universitaire opleidingen die eerder theoretisch zijn en hogeschool opleidingen die eerder praktijkgericht zijn, krijg je hier het beste van deze twee werelden, wat eveneens de moeilijkheid van de opleiding is maar ook de meerwaarde ervan.

Laat deze moeilijkheid je niet afschrikken. Het gegeven dat één vak werd onderwezen door verschillende personen, die afkomstig zijn uit de top van de bedrijfswereld, zorgt ervoor dat je in elk deel van de cursussen een expert ter zake krijgt. Deze personen moeten dagdagelijkse adviezen geven aan cliënteel die (vaak) geen affiniteit hebben met fiscaliteit. De gegeven adviezen dienen dus duidelijk doch simpel te worden aangebracht. De professoren passen dit ook toe in de colleges. Elke materie wordt begrijpelijk doch diepgaand aangebracht.

Het laatste wat ik wens aan te halen is het kader rond de opleiding. De Fiscale hogeschool is geen gigantische instelling. Hierdoor is er dagdagelijks contact tussen de directie, het secretariaat, de professoren en de studenten. Feedback geven, vragen of opmerkingen stellen heeft een onmiddellijke en directe weerslag op de opleiding. Men laat hierbij ook ruimte voor kritiek waarmee ook daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan.

Twee jaar later kan ik voor mezelf besluiten dat deze opleiding mij mee heeft gebracht tot het niveau van mijn huidige carrière, waar ik niet ontevreden mee kan zijn.

Steven Demeulenaere
Paralegal Assistent Tiberghien
Oud-student FHS 2014-2015

Thomas Wuyts

Thomas Wuyts
Thomas Wuyts

Het dagonderwijs aan de Fiscale hogeschool zorgt voor een brede basis aan kennis en is de beste voorbereiding op de praktijk. Het uitgangspunt in deze opleiding zijn dan ook de praktijkvakken. Als net afgestudeerde is dit de ideale aanvulling bij eerdere theoretische studies. Alle lessen worden gedoceerd door toppers in hun vak, dewelke door hun brede ervaring en kennis ideaal geplaatst zijn om de studenten voor te bereiden op de praktijk. Het wetboek wordt al basis gebruikt waarbij de docenten een kapstok meegeven waar je in je verdere werkcarrière steeds op kan terugvallen.

Mijn ervaring leert mij dat het extra jaar aan de FHS mijn beste investering in mijn toekomst was. In mijn job val ik nog dagelijks terug op de basiselementen die mij werden aangeleerd op de FHS.

Thomas Wuyts
VGD Accountants en Belastingconsulenten
Afgestudeerd aan FHS in juni 2014

Maxim Ghesquière

Maxim Ghesquière
Maxim Ghesquière

De opleiding ‘Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk’ heeft me tal van voordelen geboden. Eerst en vooral vind ik de opleiding kwalitatief zeer sterk. Er wordt vaak diep in detail getreden bij de bespreking van de verschillende fiscale topics. Bovendien zijn er voor elk vak verschillende docenten die gekozen worden op basis van hun autoriteit in dat specifieke vakgebied. Op die manier krijg je als student veel voeling met het fiscale landschap in België, en weet je welke auteurs en seminaries interessant kunnen zijn voor de toekomst.
 
Ten tweede is het opvallend dat er bij een sollicitatie erg veel belang gehecht wordt aan het diploma van de Fiscale Hogeschool. Sommige bedrijven stellen het zelfs als een specifieke vereiste. Uiteraard is niet alleen het diploma op zich een meerwaarde. Ook de verworven kennis tijdens de opleiding zorgt ervoor dat het erg gemakkelijk is om een uiteenzetting te geven over verschillende fiscale topics die aan bod komen tijdens een sollicitatie, waarover het per slot van rekening toch allemaal draait bij een aanwerving voor een fiscale functie.
 
Tot slot is er een erg goede administratieve omkadering bij de opleiding waarbij er een erg persoonlijke service geleverd wordt aan de studenten om de opleiding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 
Om deze redenen zou ik de opleiding aan iedereen aanraden die het fiscaal recht op een doorgedreven wijze wil bestuderen.
 
Maxim Ghesquière
Corporate Tax Consultant bij EY
Afgestudeerd in juni 2017

Laurent D'Haeyere

Laurent D'Haeyere
Laurent D'Haeyere

Het postgraduaat Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk kan ik iedereen die zich verder wil verdiepen in de wereld van Fiscaliteit aanraden!

De lessen gaan veel verder dan pure theorie en wetteksten omdat de docenten zelf in de praktijk staan en graag de link leggen met hun werkveld. De vele practica zijn een absolute meerwaarde om de theorie om te zetten in oefeningen en om zo je kennis verder uit te breiden.

In mijn job als Accountant bij Deloitte kan ik dagelijks de materie die ik tijdens het jaar aan de Fiscale Hogeschool geleerd heb toepassen.

Kortom, ik merk een enorme voorsprong op vlak van “Fiscaal denkvermogen”.

Laurent D’Haeyere
Junior Accountancy Consultant Deloitte Private
Afgestudeerd als laureaat in juni 2018