Onroerend goed en registratierechten

Dit seminarie maakt deel uit van het drieluik: 

Inschrijven op het drieluik kan tegen 420 euro. 

 

Wie verkrijging van onroerend goed zegt, zegt registratierecht. In het gros van de gevallen komt het verkooprecht om de hoek kijken. Maar ook andere registratiebelastingen kunnen aan de orde zijn, zoals het verdeelrecht, de schenkbelasting of het algemeen vast recht.

In dit seminarie worden de belangrijkste recente ontwikkelingen in het registratierecht n.a.v. de verwerving van onroerend goed in het voetlicht geplaatst. En dit op drie fronten:

 1. legislatieve nieuwigheden,
 2. rechtspraak en
 3. standpunten en beslissingen van de fiscus (zowel van de federale overheid als van Vlabel). 


Uiteraard komt de belangrijke hervorming van het Vlaams verkooprecht anno 2022 aan bod. De diverse tariefwijzigingen en hun toepassingsvoorwaarden worden tot op het bot geanalyseerd en er zal worden stilgestaan bij de diverse standpunten die Vlabel hierover intussen de wereld heeft ingestuurd.  Ook het uitdoofscenario inzake de meeneembaarheid zal worden toegelicht (wie kan er nog van genieten in welke omstandigheden ?). Er wordt tevens ingegaan op de keuzemogelijkheid tussen het inroepen van de oude (hogere) tarieven met meeneembaarheid versus de nieuwe verlaagde tarieven zonder meeneembaarheid. 

De Vlaamse decreetgever heeft tevens nieuwe stimuli ingevoerd die de burger er moeten toe aanzetten om over te gaan tot een energetische renovatie. In welke gevallen kan je er je voordeel bij doen ? En gelden de stimuli tevens bij sloop van een bestaand gebouw gevolgd door een gedeeltelijke of gehele heropbouw ?

Maar tijdens het seminar worden ook tal van andere ontwikkelingen onder de aandacht gebracht. Een greep uit wat onder meer zal aan bod komen:

 • Wat is de impact van het arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 2021 op bepaalde verrichtingen ?
 • In welke mate beïnvloedt het nieuw goederenrecht op het vlak van het registratierecht bepaalde onroerend goed-transacties ? (bv. verkrijging van onroerend goed met aanwas of terugval van vruchtgebruik o.a. bij gesplitste aankoop, bv. het lot van bestaande gebouwen bij opstalvestiging);
 • Verkooprecht bij verlenging van vruchtgebruik ?
 • Recente rulings inzake wedersamenstelling na “split sale” van tréfonds en erfpachtrecht;
 • Quid thans met het recht van gebruik en bewoning op een onroerend goed ?
 • De aankoop van onroerend goed in naam en voor rekening van een vennootschap in oprichting;
 • Nieuwigheden en ontwikkelingen inzake het statuut van de koper-beroepspersoon;
 • “Hamsterhuren” versus “huurkoop”;
 • Kan een schenking van onroerend goed geherwalificeerd worden in een verkoop ?
 • Inbreng van een onroerend goed in een vennootschap , gevolgd door schenking van de aandelen: quid ?
 • De actuele visie van Vlabel omtrent de “uitbreng in natura” van onroerend goed uit een vennootschap n.a.v. haar ontbinding of tijdens haar bestaan;
 • Enz. 
Erenotaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 8/12/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 8/12/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 12/12/2022 - do 12/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib